مجتمع آموزشی دانش

مجتمع آموزشی دانش

از دانش آموزان برتر اخلاقی و درسی ثبت نام به عمل می آورد.

 

جهت گرفتن وقت مصاحبه با روانشناس مجموعه

می توانید با شماره تلفن های ۷۷۸۸۸۶۲۱ و ۷۷۸۶۹۱۷۵ و

۷۷۷۱۱۰۰۱ و ۷۶۷۱۰۲۹۱ و ۰۹۳۵۸۰۶۸۳۸۹ تماس حاصل نمایید.

 

به اطلاع می رسانیم مجتمع آموزشی دانش

دانش آموزان برتر را بورسیه تحصیلی می نماید.